Adalet Bakanı Bozdağ: (2)

- "Şu anda uzlaşma olarak ceza muhakemesinde yer alan müessesenin adını uzlaştırma olarak değiştiriyor ve uzlaşma kapsamına giren suçları artırıyor, uzlaştırmanın bugüne kadar uygulamasında meydana gelen aksaklıkları düzeltiyor, yargı görevi yapan savcılarımızın bu meseleye çok ciddi şekilde sahip çıkmalarını sağlayacak önemli düzenlemeleri hukukumuzun içine taşıyoruz" - "Artık uzlaşmayı istiyor musun, istemiyor musun sorusunu sıcağı sıcağına kavga etmiş 2 insana kağıt üzerinde soran değil de belli bir zaman geçtikten sonra bu soruyu yönelten bir anlayışa geçiyoruz" - "Basit yargılama usulu dediğimiz usulü hukuk sistemimizin içine taşımaya karar verdik. Bazıları buna cezada pazarlık diyor, bazıları buna suçun itirafı üzerine kişinin lehine sonuçlar doğurması diyor. Bazıları başka anlamlar veriyor. Anlamı ne olursa olsun böyle bir müessesenin Türk hukuk sistemi içine taşınmasının son derece önemli, tarihi olduğuna inanıyoruz"

Adalet Bakanı Bozdağ: (2)

- "Şu anda uzlaşma olarak ceza muhakemesinde yer alan müessesenin adını uzlaştırma olarak değiştiriyor ve uzlaşma kapsamına giren suçları artırıyor, uzlaştırmanın bugüne kadar uygulamasında meydana gelen aksaklıkları düzeltiyor, yargı görevi yapan savcılarımızın bu meseleye çok ciddi şekilde sahip çıkmalarını sağlayacak önemli düzenlemeleri hukukumuzun içine taşıyoruz" - "Artık uzlaşmayı istiyor musun, istemiyor musun sorusunu sıcağı sıcağına kavga etmiş 2 insana kağıt üzerinde soran değil de belli bir zaman geçtikten sonra bu soruyu yönelten bir anlayışa geçiyoruz" - "Basit yargılama usulu dediğimiz usulü hukuk sistemimizin içine taşımaya karar verdik. Bazıları buna cezada pazarlık diyor, bazıları buna suçun itirafı üzerine kişinin lehine sonuçlar doğurması diyor. Bazıları başka anlamlar veriyor. Anlamı ne olursa olsun böyle bir müessesenin Türk hukuk sistemi içine taşınmasının son derece önemli, tarihi olduğuna inanıyoruz"

20 Nisan 2016 Çarşamba 14:57
Adalet Bakanı Bozdağ: (2)
banner587

TRABZON (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargıdaki uzlaşma sisteminin adını uzlaştırma olarak değiştireceklerini belirterek, "Şu anda uzlaşma olarak ceza muhakemesinde yer alan müessesenin adını uzlaştırma olarak değiştiriyor ve uzlaşma kapsamına giren suçları artırıyor, uzlaştırmanın bugüne kadar uygulamasında meydana gelen aksaklıkları düzeltiyor, yargı görevi yapan savcılarımızın bu meseleye çok ciddi şekilde sahip çıkmalarını sağlayacak önemli düzenlemeleri hukukumuzun içine taşıyoruz." dedi.

Bozdağ, Akçaabat ilçesindeki bir otelde düzenlenen "E-devlet Uygulamaları" sempozyumunda yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığının ülkede adalet sağlanması için anayasa ve yasalarda belirtilen sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü olduğunu bildirdi.

Türkiye'de yargıdaki iş yükünden ve uzayan davalardan herkesin şikayetçi olduğunu ve geciken adaletin adalet olmadığını ifade eden Bozdağ, uzun yargılamaların can yakıcı sorun haline geldiğine değindi.

Bozdağ, uzun yargılamaları kısaltmak, adaleti zamanında tesis etmek için bakanlık olarak teknolojiyi yargının hizmetine sunduklarını vurgulayarak, Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP), uygulamaya girdikten sonra yargıya hız ve usul ekonomisi açısında büyük yararlar sağladığını dile getirdi.

UYAP'ın parasal harcamalar yönünden de yarar sağladığına işaret eden Bozdağ, UYAP sayesinde yargılamada yazışma sürelerinin de kısaldığına ve pek çok veriye hemen ulaşılabildiğini vurguladı.

Bozdağ, Türkiye'nin UYAP ve SEGBİS uygulamalarının bugün sadece Türkiye açısından değil dünya açısından da gıpta ile bakılan uygulamalardan olduğunu belirterek, yabancı bakanların ve yabancı ülke temsilcilerinden Türkiye'den UYAP'ı öğrenmek istediğini bildirdi.

Çağın getirdiği bilimsel ve teknolojik gelişmelerin artık siber alandaki gücü ülkelerin gücüyle eşit hale getirdiğine dikkati çeken Bozdağ, "Siber ve iletişim alanında güçlü alanda güçlü olmazsanız o zaman ne kadar güçlü olursanız olun bu gücünüzün sınırları da bellidir. Pek çok ülke siber güvenliği artık ulusal ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Türkiye'de siber güvenliği ulusal güvenliğinin bir parçası olarak görmektedir." dedi.

Bozdağ, Türkiye siber güvenlik konusunda kendi milli iletişim sistemini kurmak başta olmak üzere pek çok şeyi zaman izinde daha iyi hale getireceğini ifade ederek, bir kaç yıl içinde Türkiye bu alanda verileri kendi iletişim sistemi içinde paylaşan, aktaran ve kullanan güce sahip olacağını belirtti.

UYAP'ın ortaya koyduğu vizyonla pek çok kuruma yol gösterici olduğunu vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"UYAP bir yandan yargıyı hızlandırma noktasında büyük bir fonksiyon icra ederken bakanlık olarak yargıyı hızlandırmak için de çok ciddi adımlar atma kararlılığındayız. Bunlardan bazılarını önümüzdeki günlerde TBMM'ye sevk edeceğimiz üç ayrı paket halinde kamuoyuna taşıyacağız. Birisi ceza muhakemesi kanununda yapacağımız değişikliklerle ceza yargısında yargıdaki iş yükünü azaltacak ve yargılamayı hızlandıracak adımlar. Diğer hukuk muhakemesi kanununda yapacağımız bazı değişikliklerle hukuk yargılamasında iş yükünü azaltacak ve yargılamayı hızlandıracak adımlar. Diğeri ise idari yargılama usul kanununda yapacağımız değişiklerle idari yargıda yargılamayı hızlandıracak ve yargıdaki iş yükünü azaltacak değişiklikler. Bu çalışmalar son derece önemlidir. Ceza muhakemesinde özellikle ön ödemenin kapsamını genişleteceğiz."

- Yargıda uzlaşma

Bozdağ, yargıda uzlaşma konusuna değinerek, "Şu anda uzlaşma olarak ceza muhakemesinde yer alan müessesenin adını uzlaştırma olarak değiştiriyor ve uzlaşma kapsamına giren suçları artırıyor, uzlaştırmanın bugüne kadar uygulamasında meydana gelen aksaklıkları düzeltiyor, yargı görevi yapan savcılarımızın bu meseleye çok ciddi şekilde sahip çıkmalarını sağlayacak önemli düzenlemeleri hukukumuzun içine taşıyoruz. Artık 'uzlaşmayı istiyor musun, istemiyor musun' sorusunu sıcağı sıcağına kavga etmiş 2 insana kağıt üzerinde soran değil de belli bir zaman geçtikten sonra bu soruyu yönelten bir anlayışa geçiyoruz. İki insan kavga etmiş karakola, savcılığa gelmişler, hemen soruyorsun 'uzlaşma istiyor musun?' Ben uzlaşma istesem ne işim var burada demez mi?" diye konuştu.

Bakan Bozdağ, uzlaşma istenip istenmediği sorusunun daha sonra sorulması halinde cevapların çok farklı olacağını belirtti.

Bozdağ, "Uzlaşmadığı zaman neler olabileceğini de anlatmakta yarar var. Şu anda uzlaşma yapanlar, yaptıranlar bu anlamda da bir değerlendirici uzlaştırıcı yapamıyorlar. Kabul ediyor musun, kabul etmiyor musun. Kabul ediyorsa tamam. Ondan sonra gidiyor. Fiilen bu uygulamayı yapanlar var ama biz bunu fiilen yapılır olmaktan çıkartıp yasaya koyuyoruz ve uzlaştırma yapacak kişiler artık uzlaşmadıkları takdirde olabilecekler konusunda da tarafları doğru biçimde bilgilendirecekler. Uzlaştırma yaptıkları zaman vereceğimiz destekler onlara, ona göre olacak, uzlaştırma yapılmadığı takdirde de ona göre tedbirler alacağız." ifadesini kullandı.

Uzlaştırma konusuna savcıların önem vermemesine yol açan bazı uygulamalar bulunduğunu ve bunları ortadan kaldıracaklarına işaret eden Bozdağ, "Savcımız iddianame düzenleyip dava açtığı zaman nasıl bir sonuç doğuyorsa iş yükü ve iş bitirme bakımından uzlaştırmaya giden konularda da aynı sonuçların doğmasına, aynı etkiyi vermesine yol atacak adımları atacağımızı ifade etmek isterim. Son derece önemli tarihi adımlarda birisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Basit yargılama usulu dediğimiz usulü..."

Basit yargılama usulü dedikleri usulü de hukuk sisteminin içine taşımaya karar verdiklerini belirten Bozdağ, "Bazıları buna cezada pazarlık diyor, bazıları buna suçun itirafı üzerine kişinin lehine sonuçlar doğurması diyor. Bazıları başka anlamlar veriyor. Anlamı ne olursa olsun böyle bir müessesenin Türk hukuk sistemi içine taşınmasının son derece önemli tarihi olduğuna inanıyoruz." dedi.

Basit yargılama usulünü hukuk sistemine taşırken kapsamını geniş tutmayacaklarına değinen Bozdağ, "Yargılama yapılmadan savcılıkta bu sistemin işletilmesi halinde suçun faillerinin bulunması, suçun çözülmesi ve karara bağlanması son derece etkili olacak suç tipleri bakımından biz bunu düşünüyoruz. Çok kısıtlı sayıda suç tipi için bunu hukukumuza taşıyacağız. Uygulamasının başarılı olması, uygulamanın toplumumuzda ve hukukçularımızca benimsenmesi halinde de zaman içinde kapsam genişletilmesine gidilecektir." ifadesini kullandı.

Bozdağ, geçmişte uzlaşmaya karşı çıkıldığını ancak sonradan yararlarının görüldüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzlaşma hukuk sistemimize geldiğinde çok ciddi dirençle karşılaştık. Olmaz dendi, şu dendi, bunlar şeriat getiriyor falan dahi saçmalayacak kadar eleştiriler getirdiler. Şimdi geldiğimiz noktada dün uzlaştırmaya karşı olan kesimler, hukukçular dahi herkes uzlaşmanın, uzlaştırmanın faydalarını gördükten sonra 'bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz' diye bize görüş ve öneri sunuyorlar. Bu, uzlaşma konusunun toplumsal kabulü bakımından son derece önemli bir başarıdır. Ben basit yargılama usulünün de sistemimiz içinde son derece önemli sonuçlar doğuracağına, zaman içinde bunun kapsamının da genişletilmesi konusunda ciddi bir toplumsal talebin olacağına inanıyorum."

Bozdağ, Türkiye'de çeşitli çevrelerce tweet atmanın suçmuş gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade ederek, ülkede tweet atmanın suç olmadığı, hakaretin suç olduğunu kaydetti.

Yarın sona erecek sempozyumun açılışına, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Trabzon Büyükşeher Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu ve yargı mensupları katıldı.

(Bitti)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner591